Detaily kroužků

Zájmové kroužky ZŠ Na Slovance 2023/2024

Informace o organizaci kroužků a platbě za zájmové kroužky

1.Informace o organizaci a platbě kroužků:

  1. a) ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠOVÁNÍ proběhne elektronickou online formou v termínu 9.2023 od 18,00 hod. až do naplnění kapacity jednotlivých kroužků, nejdéle však do 13.9.2023.

Odkaz na online přihlašování bude zveřejněn na webu školy.  

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budete informováni (na webu školy), zda se daný kroužek otevírá, případně ve kterých kroužcích zůstala volná místa či zda je kroužek obsazen. Pro otevření kroužku je nutná obsazenost deseti dětmi.

  1. b) Do jednotlivých kroužků jsou žáci přijímáni v pořadí, ve kterém budou zapsáni, a to až do naplnění kapacity kroužku.
  2. c) V případě, že bude kroužek otevřen, obdrží rodiče podklady k platbě kroužků.

Po uzávěrce přihlášek a v průběhu školního roku je možné se přihlásit pouze v případě, že je v kroužku volné místo.

Odhlášení z kroužku je možné pro 2. pololetí, a to písemně do 8. 12. 2023, aby v lednu 2024 bylo možné připravit podklady pro 2. pololetí. Pokud se dítě neodhlásí, automaticky mu bude za dané kroužky připravena platba, kterou je třeba uhradit v daném termínu.

  1. d) Kroužky se platí bezhotovostně.

V týdnu po uzavření přihlášek do kroužků obdrží každý přihlášený žák pokyny k platbě na 1. pololetí

(číslo účtu, variabilní symbol, částku), pro platbu na 2. pololetí budou zaslány podklady v lednu 2024.

Cena jednotlivých kroužků je stanovena podle délky lekcí, a to:

1hod./týdně                    800,-Kč/pololetí

1,5hod./týdně                1200,-Kč/pololetí

U kroužku keramiky je navýšení 200,-Kč na materiál a energie (tzn.1000,-Kč)

U kroužku kuchtík je navýšení 100,-Kč na energie (tzn. 1300,- Kč).

Tato částka je pevně daná bez ohledu na počet odchozených hodin v daném pololetí.

Splatnost kroužků: 1. pololetí - do 22. 9. 2023, 2. pololetí - do 22. 1. 2024

TERMÍN ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ JE 2. 10. 2023. Kroužky se nekonají v předvánočním týdnu.                                                                                                   

Při dodatečném přihlášení se kroužek platí dle pokynů daných současně s přihláškou.                                                          e) V případě nezaplacení kroužku v daném termínu nebude dítě do kroužku přijato a na jeho místo může být přijat další zájemce (bude-li volné místo, může být uchazeč následně zařazen po uhrazení platby za kroužek). Dítě může být z kroužku  vyřazeno, pokud opakovaně porušuje pokyny vedoucího kroužku, zejména pak, když svým chováním ohrožuje zdraví své nebo svých spolužáků nebo úmyslně ničí práci ostatních dětí v kroužku.

2.

  1. a) Vyzvedávání dětí před kroužkem je ze školní družiny a po kroužku jsou děti vraceny dle údajů uvedených při přihlášení. Děti, které nenavštěvují školní družinu, mají sraz 15 minut před začátkem kroužku v hale školy.
  2. b) Žáci 1.-4. roč., kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, mohou na kroužky čekat v kroužku “Čekání na kroužky”. Tento kroužek je pro děti, které čekají na jeden kroužek týdně. Pokud dítě čeká na více kroužků, musí se přihlásit do školní družiny. Máte-li zájem, rovněž přihlásíte své dítě on-line zápisem. Žák, který je na “Čekání na kroužky” přihlášen, je povinen do kroužku chodit, v případě změny toto dají rodiče na vědomí koordinátorce kroužků. Za tento kroužek se platí celková částka 300,-Kč za pololetí.
  3. Koordinátorkou pro zájmové kroužky je paní vychovatelka Alena Rybáková (rybakova@zsnaslovance.cz), na kterou se obracejte s veškerými záležitostmi k zájmovým kroužkům (dodatečné přihlášení, platby, další informace).
  4. Zápisem dítěte do jednotlivých kroužků zákonný zástupce stvrzuje, že je seznámen s pokyny souvisejícími se zájmovými kroužky.
  5. Cílem zájmových kroužků je smysluplné naplnění volného času dětí, není zde kladen důraz na výkon, jedná se o kroužky zájmové, nikoliv profesionální.
  6. Upozorňujeme, že podmínky v zájmových kroužcích se mohou měnit dle epidemiologické situace v Praze.

 

 V Praze 6. 9. 2023                                                                                         

 

             Alena Rybáková                                                                                               Martina Soukalová

koordinátorka zájmových kroužků                                                                    zástupkyně ředitelky školy

 

Informace k některým zájmovým kroužkům:

Floristika – tvoření – Kroužek pro šikovné ručičky. Budeme lepit, tvořit a zhotovovat květinové dekorace, věnečky a různé výrobky z přírodního materiálu, papíru atd. Výrobky se vždy budou vztahovat k určitému ročnímu období. Příspěvek na materiál 500,-Kč/pololetí.

 

Kuchtík – Seznámení dětí se světem chutí a vůní (studená kuchyně, pečení…) Na každou hodinu je potřeba počítat s částkou 100,- Kč na suroviny. Uvařené dobroty si děti na místě zkonzumují nebo odnesou domů. Vzhledem k náročnosti a úklidu je možné, že konec kroužku bude posunut o 10 minut. Není možné z kroužku odcházet před celkovým úklidem kuchyňky.

 

Dovedné ruce – Výtvarný kroužek plný různých kreativních technik za použití různorodých materiálů, nejčastěji však lepení, stříhání, kreslení a malování, výroba přáníček a drobných dárečků.

 

NáramkyKroužek je zaměřený na ruční výrobu, kde se bude tvořit z bavlnek, vlny a korálků. Naučíme se pracovat s háčkem a jehlou. Příspěvek na materiál 300,-Kč/pololetí.

 

Pohybové hry – Hodina plná sportu a pohybu. Děti se proběhnou, zahrají si sportovní hry, naučí se základům kolektivních her, známějších či méně známých.

 

Funny Dance – Zábavný tanec. Pokud se vám stýská po prázdninách a s nimi spojenými zábavnými pohybovými kreacemi v rytmu letní hudby, tak v našem kroužku objevíte právě toto tančení a zábavné hry. Kroužek je vhodný i pro chlapce.

 

Hravá a výtvarně tvořivá angličtina - Angličtina hrou, obohacena o tvoření, při kterém si děti osvojí slovíčka, která budou k daným tématům. Tématy budou pozdravy, zvířata, barvy, rodina, škola, sporty, oblékání, čísla, jídlo, roční období, svátky v roce...

Pomůcky: Sešit bez linek velikosti A5, lepidlo, psací potřeby, pastelky, desky s drukem velikosti A4.

 

PC kroužek - Jsi fanda do počítačů, nebo tě láká dozvědět se o té krabici v tvé kapse i něco víc než jen název? Zajímá tě vývoj her v Unity Enginu, programování, střih videa/zvuku, databázové systémy, Linux, sítě, Hardware, či cokoli jiného ze světa IT? To vše se zde můžeš dozvědět. Od základů principů výpočetní techniky, přes skládání počítačů a stříhání videí, až po složité algoritmické operace. Co k tomu bude potřeba? Chuť a zapálení. A hlavě nebát se ptát a googlit.

 

Florbal – všeobecná sportovní průprava i hra samotného florbalu pod vedením profesionálního trenéra. Děti nemusí mít svou vlastní florbalovou hůl, je k dispozici k zapůjčení.

 

Cílem našich zájmových kroužků je smysluplné, zábavné využití volného času dětí, není zde kladen důraz na výkon. Chceme, aby si děti kroužky užily a chodily tam rády.